Kick-off sestanek projekta ProCare (Hospitals and faculties together for prosperous and scientific based healthcare)

Kategorija novice: 
Obvestila

Konec novembra sta se prof. dr. Robert Leskovar in doc. dr. Alenka Baggia udeležila kick-off sestanka projekta ProCare (Hospitals and faculties together for prosperous and scientific based healthcare). Mednarodni razvojno-raziskovalni projekt se bo izvajal v okviru evropskega programa Erasmus+, cilj projekta pa je izboljšati sodelovanje med bolnišnicami in zdravstvenimi fakultetami ter spodbuditi raziskovalne sposobnosti diplomiranih medicinskih sester.

Eden od ključnih elementov projekta, ki ga bodo pripravili sodelavci Fakultete za organizacijske vede, je spletna učilnica. Vodilni partner projekta je Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, ki je k sodelovanju povabila Fakulteto za zdravstvene vede Univerze Alicante, Oddelek za medicino in biologijo Univerze Udine, Oddelek za zdravstveno nego in babištvo Univerze v Limericku, Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Splošno bolnišnico Jesenice, Kliniko Vistahermosa in Kliniko Udine.