Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšla nova znanstvena monografija z naslovom Kadrovski management v sodobni organizaciji

Kategorija novice: 
Obvestila

V soavtorstvu visokošolskih učiteljev Katedre za kadrovske sisteme Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, je izšla nova znanstvena monografija z naslovom Kadrovski management v sodobni organizaciji.

Pričujoča znanstvena monografija prikazuje spremembe na širšem področju kadrovske funkcije, zaposlovanja, izobraževanja in delovanja zaposlenih v organizacijah. Avtorji izpostavijo glavna področja, na katere je potrebno biti pozoren pri izvajanju kadrovske funkcije, izzive sodobnega časa in elemente, na katere morajo biti posamezniki pozorni, da se lahko globalno vključujejo v trg dela. Podrobno so obravnavana področja planiranja kadrov, internega komuniciranja, kariere, izobraževanja in usposabljanja, kriznega managementa ter zaposlovanje v 21. stoletju.

Znanstvena monografija pomeni korak k predstavitvi sodobnih kadrovskih procesov in zavedanja, da se mora prilagoditi tudi ta, če želimo zagotavljati opravljanje dela in s tem uspešno delovanje organizacij v globalnem svetu in ostri konkurenci odličnih kadrov na globalnem trgu.

Več: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/282.