Podjetje Pošta Slovenije d.o.o. razpisjuje kadrovske štipendije v šolskem letu 2017/2018

Kategorija novice: 
Karierni center

Pošta Slovenije d.o.o. je uspešna gospodarska družba v 100-odstotni lasti Republike Slovenije s 5.500 zaposlenimi. So eden od vodilnih partnerjev gospodarstva, izvajajo univerzalno poštno storitev in zakonsko določeno dostopnost oziroma pokritost poštnega omrežja. Ključno vlogo imajo tudi pri oblikovanju zakonskih podlag za zagotavljanje enakopravnih pogojev poslovanja in pri uveljavljanju najvišjih standardov kakovosti poštnega omrežja ter na trgu univerzalnih poštnih, logističnih in ostalih storitev.

Razpis kadrovskih štipendij v šolskem letu 2017/2018 - Pošta Slovenije d.o.o., razpisuje kadrovske štipendije za:

  1. Študente in študentke, ki se izobražujejo na področju tehnologije poštnih in drugih storitev – 2 štipendiji
  2. Študente in študentke ki se izobražujejo na področju logističnih procesov – 4 štipendije
  3. Študente in študentke, ki se izobražujejo na področju človeških virov in kadrovski management – 2 štipendiji

Štipendistom nudijo:

  • Mesečno prejemanje kadrovske štipendije za čas izobraževanja
  • Opravljanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma   praktičnega izobraževanja
  • Opravljanje počitniške prakse
  • Zaposlitev v družbi

Pri izboru kandidatov za dodelitev kadrovske štipendije bomo obravnavali vloge, ki bodo prispele na zgornji naslov najkasneje do 22. 12. 2017.