Objavljeno poglavje v knjigi »Knowledge Management Strategies and Applications visokošolskih učiteljev in sodelavcev Fakultete za organizacijske vede UM

Kategorija novice: 
Obvestila

Raziskovalci dr. Matjaz Roblek, mag. Maja Zajec in dr. Benjamin Urh, vsi iz Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede, so dne 21.11.2017 objavili poglavje s področja teorije organizacije in organiziranja, z naslovom Knowledge‐Based Assignment Model for Allocation of Employees in Engineering‐to‐Order Production, v knjigi Knowledge Management Strategies and Applications, urednikov Muhammad Mohiuddin, Norrin Halilem, SM Ahasanul Kobir and Cao Yuliang, pri založbi InTech, ISBN 978-953-51-3618-7.

Celotno poglavje je na voljo tudi elektronsko na naslovu: https://www.intechopen.com/books/knowledge-management-strategies-and-applications/knowledge-based-assignment-model-for-allocation-of-employees-in-engineering-to-order-production.