60 let, 60 generacij … zbrali so se diplomanti Fakultete za organizacijske vede UM

Kategorija novice: 
Obvestila

 Na Fakulteti za organizacijske vede UM so se na dogodku 60 let, 60 generacij zbrali nekdanji diplomanti, študenti in prijatelji fakultete. Dogodek je sklenil niz letošnjih dogodkov s katerimi je fakulteta obeležila 60 let razvoja organizacijskih ved, z njim pa so na fakulteti želeli povezati svoje bivše diplomante v združenje Alumni FOV, katerega ključne naloge so med drugimi ohranjanje stikov  in prenos znanj med diplomanti, fakulteto in širšim okoljem.

Fakulteta za organizacijske vede UM je v svoji 60-letni tradiciji dodiplomsko, magistrsko in doktorsko diplomo podelila že več kot 20.000 diplomantom, ki so prvi ambasadorji fakultete in njenih znanj. Na dogodku, ki je potekal na Fakulteti za organizacijske vede na Zlatem polju v Kranju, so se prisotni spomnili preteklih časov in začrtali smer bodočega mreženja in povezovanja.

Dekan je v svojem nagovoru poudaril, da so utrinki preteklosti v marsičem zaznamovali današnjo podobo fakultete in obudili spomin na študentska leta ter poudaril, da je Alumni FOV v bodoče zelo pomemben člen pri povezovanju fakultete z okoljem. Dogodek je z izjemno čutnostjo pa vendar vedrino in pogumom, s predstavitvijo svoje življenjske zgodbe dopolnil diplomant fakultete Primož Jeralič, velik zagovornik športa in športa invalidov, parakolesar leta 2015 in 2016 ter udeleženec paraolimpijskih iger v Riu leta 2016.  Če povzamemo del njegovih misli: »Življenje ni dano zato, da ga preživimo ampak zato, da ga živimo«.

Sledila je okrogla miza, ki jo je moderiral dekan fakultete in na kateri so bivši  diplomanti podali svoje izkušnje s študijem na FOV, poklicni poti ter ideje o delovanju Alumni FOV v bodoče.

Ob zaključku je izr. prof. dr. Alenka Brezavšček predstavila delovanje združenja ter predstavila usmeritve za prihodnje. K sodelovanju je povabila vse tiste, ki se še niso uspeli vključiti z željo, da se diplomanti FOV srečajo večkrat ali vsaj enkrat letno.