Zaslužni profesor Univerze v Mariboru Fakultete za organizacijske vede dr. Jože Gričar prejemnik visokega madžarskega odlikovanja Madžarskega zlatega križa za zasluge

Kategorija novice: 
Obvestila

Z veseljem in ponosom sporočamo, da je dolgoletni visokošolski učitelj in raziskovalec na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, zaslužni profesor dr. Jože Gričar prejemnik visokega madžarskega državnega odlikovanja Madžarskega zlatega križa za zasluge.

Odlikovanje Madžarski zlati križ za zasluge je zaslužni profesor Univerze v Mariboru dr. Jože Gričar prejel kot priznanje za njegova prizadevanja za krepitev madžarsko-slovenskih, predvsem čezmejnih, civilnih odnosov oz. razvoja makroregionalnega sodelovanja. Zaslužni profesor dr. Jože Gričar je v veliki meri prispeval k razvoju madžarsko-slovenskih civilnih odnosov, posebno na madžarsko-slovenskem obmejnem območju, in s tem pripomogel k izboljšanju položaja Madžarov, ki živijo v Republiki Sloveniji, in Slovencev, ki živijo na Madžarskem. Aktivno sodeluje pri novih projektih, ki krepijo makroregionalno sodelovanje, in je eden od organizatorjev pobude Szentgotthárd-Monošter, v okviru katere je maja 2017 potekalo že tretje letno srečanje. Zavzema se tudi za enotni evropski digitalni trg, ki bi po njegovem prepričanju povečal učinkovitost čezmejnih projektov.

To madžarsko odlikovanje je zasl. prof. dr. Jožetu Gričarju podelila veleposlanica Republike Madžarske v Sloveniji gospa Edit Szilágyiné Bátorfi, ob počastitvi madžarskega državnega praznika, dne 20. oktobra 2017. V kratkem nagovoru po podelitvi odlikovanja, je zaslužni profesor dr. Jože Gričar med drugim povedal: »Mnogi v Sloveniji in na Madžarskem so zaslužni za doseženo stopnjo čezmejnega medorganizacijskega e-sodelovanja. Začetki segajo v devetdeseta leta, ko so se predstavniki madžarskih podjetij in univerz začeli udeleževati blejskih e-konferenc in tematskih delavnic na področju e-logistike. V dolgoletnem procesu slovensko-madžarskega sodelovanja vidno izstopata Fakulteta za organizacijske vede v Kranju in Univerza v Mariboru. Podeljeni Madžarski zlati križ za zasluge je zato naš skupen«.

Prejemniku odlikovanja zaslužnemu profesorju dr. Jožetu Gričarju iskreno čestitamo.

Vir fotografije: Veleposlaništvo Madžarske Ljubljana