Sklep o razpisu kandidiranja in volitev predsednika AZ FOV UM

Kategorija novice: 
Obvestila

Dekan Fakultete za organizacijske vede red. prof. dr. Iztok Podbregar je 19. 10. 2021 izdal Sklep o razpisu kandidiranja in volitev predsednika Akademskega zbora FOV UM, št. 023-2/2021/1/100-IP.

Kandidaturo za predsednika AZ FOV lahko vloži visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec – član AZ FOV.

Kandidature se na predpisanih obrazcih vložijo do 28. 10. 2021 v tajništvo fakultete v zaprti kuverti s pripisom »Kandidatura za predsednika AZ UM FOV – NE ODPIRAJ«.

PRILOGA:

Sklep o razpisu kandidiranja in volitev predsednika AZ FOV UM

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.