Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic univerze