Sodelovanje Fakultete za organizacijske vede na konferenci Inženirski management na področju zaščite vodnih virov

Kategorija novice: 
Obvestila

Že drugo leto se je na Fakulteti za poslovne in pravne študije v Beogradu v sodelovanju s Fakulteto za informacijske tehnologije in inženirstvo odvila konferenca z mednarodno udeležbo na temo Inženirski management in vodni viri, ki je potekala 16. oktobra 2018 v Beogradu in na kateri je aktivno sodelovala tudi visokošolska učiteljica UM FOV, izr. prof. dr. Polona Šprajc.

Omenjena je na konferenci sodelovala kot članica programskega odbora konference, v plenarnem delu pa je predstavila prispevek na temo trajnostnega razvoja in managementa zaščite vod. Konferenco, ki je potekala na sedežu Univerze UNION Nikola Tesla se je udeležilo preko sto udeležencev, otvorila pa sta jo rektor univerze UNION in dekan Fakultete za poslovne in pravne študije.

Priložnost za sodelovanje se je na pomembno temo današnjega časa razvilo v predstavitev sedmih plenarnih prispevkov iz Avstralije, Slovenije, Hrvaške in Srbije ter zaključno diskusijo o pomenu področja za razvoj regije in širše.

Povezovanje na področju usmeritev v trajnostni razvoj pri koriščenju naravnih virov in ustreznega upravljanja kritične infrastrukture države je izjemnega pomena tudi za nov študijski program Fakultete za organizacijske vede, Krizni management.