Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru

Kategorija novice: 
Obvestila

Objavljamo Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru št. 021/2018/S 617/510-NC z dne 02.10.2018.

Več informacij v priloženem dokumentu.