Raziskovalna dejavnost v praksi

Kategorija novice: 
Obvestila

Ta teden, natančneje 16. oktobra, obeležujemo Svetovani dan oživljanja, v sklopu katerega po celi Sloveniji že od konca septembra potekajo različne aktivnosti, ki imajo namen osvestiti uporabnike in predstaviti temeljne postopke oživljanja in prve pomoči; več: http://slors.szum.si/svetovni-dan-ozivljanja-2018/.

Tudi na FOV UM smo že leta 2011 v sklopu Laboratorija za ergonomijo pod vodstvom prof. dr. Zvoneta Balantiča začeli s pripravami na izvedbo e-oblike prve pomoči. Takratna idejna zasnova aplikacije izhaja iz raziskovalnih del in diplomske naloge študentke Sandre Bajde. Pod mentorstvom prof. dr. Zvoneta Balantiča iz FOV UM in somentorstvom prim. asist. dr. Roberta Marčuna iz Univerzitetne klinike Golnik, je Sandra Bajde uspešno zagovarjala diplomsko nalogo na univerzitetni stopnji z naslovom »Uporaba mobilnega telefona pri nudenju prve pomoči«.

Takratna inicialna ideja je bila prepoznana tudi v podjetju Telekom Slovenija, ki je začelo s projektnimi aktivnostmi izdelave ustrezne mobilne aplikacije. V skupini so poleg Telekoma Slovenije in FOV UM – Laboratorij za ergonomijo, svoja znanja združili še Rdeči križ Slovenije, Univerzitetni klinični center v Ljubljani in Zdravstvena fakulteta UL. Programski vmesnik je pripravilo podjetje Žejn d.o.o.

Prav je, da ob svetovnem dnevu oživljanja študente in ostalo javnost spomnimo na aplikacijo Prva pomoč, ki je dosegljiva na dveh povezavah:

  1. za Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=si.telekom.PrvaPomoc&hl=sl in
  2. za i-phone: https://itunes.apple.com/si/app/prva-pomo%C4%8D/id721540074?mt=8

Naj ponovimo znano dejstvo, da omenjeni pristop omogoči predvsem pravilnost izvedbe temeljnih postopkov oživljanja (TPO) v prvih in najbolj ključnih trenutkih nudenja pomoči prizadetemu človeku.

Seveda aplikacija ni omejena samo na TPO, pač pa je zanesljiv vodnik tudi pri ostalih neželenih dogodkih, ki izzovejo ukrepanje prve pomoči. V aplikaciji najdemo 20 posebnih situacij, ki jih opredeljuje prva pomoč (nezavest, srčni zastoj, možganska kap, dušenje, hude krvavitve, alergična reakcija, amputacije, epilepsija, opekline, poškodbe glave, oči, zob...).

Glede na jasne opredelitve stanja tehničnih zmogljivosti pametnih telefonov in realnih okolij, kjer aplikacijo lahko uporabimo, v okviru današnjega Laboratorija za inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov kontinuirano potekajo nadaljnje različne raziskave in aktivnosti, ki bodo v prihodnosti lahko pripomogle k razvoju novejših različic te in podobnih aplikacij.