Sestanek projektne skupine Mastis

Kategorija novice: 
Obvestila

Raziskovalci Fakultete za organizacijske vede, Univerza v Mariboru: izr. prof. dr. Uroš Rajkovič, doc. dr. Borut Werber, doc. dr. Mirjana Kljajić Borštnar, izr. prof. dr. Andreja Pucihar in doc. dr. Alenka Baggia sodelujejo v mednarodnem projektu MASTIS - Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems, ki ga financira ERASMUS+ program Evropske unije.

V okviru projekta MASTIS pripravljajo študijske programe podiplomskih študijskih programov s področja Informacijskih sistemov. Pripravljeni so osnutki vsebin obveznih predmetov, ki jih bodo v prihodnjem študijskem letu začeli izvajati na univerzah v Ukrajini in Črni gori. Partnerji EU podajamo usmeritev in predloge za nadgradnjo pripravljenih študijskih vsebin.