Prevzem študentskih izkaznic

Kategorija novice: 
Obvestila

Študenti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, vpisani po prvem in drugem prijavnem roku, lahko v referatu za študentske zadeve prevzamete študentsko izkaznico.

Ob prevzemu potrebujete osebni dokument.