Fakulteta za organizacijske vede UM je danes z organizacijo GS1 Slovenija podpisala Pismo o nameri sodelovanja

Kategorija novice: 
Obvestila

Fakulteta za organizacijske vede UM je danes z organizacijo GS1 Slovenija podpisala Pismo o nameri sodelovanja

(Ljubljana, 26. oktober 2017) Danes je na sedežu organizacije GS1 Slovenija v Ljubljani potekal dogodek na katerem je 18 izobraževalnih ustanov (fakultet, visokih in višjih šol), v okviru projekta »Vključitev in uvajanje vsebin GS1 za terciarno izobraževalno raven«, podpisalo pismo o nameri sodelovanja z organizacijo GS1 Slovenija. Omenjena organizacija z več kot 3300 člani oziroma uporabnikov iz predelovalne in trgovske dejavnosti, logistike ter zdravstva, dobro pozna potrebe gospodarstva zato si želi povezovanja izobraževalnih ustanov s poslovnim okoljem, saj bodo lahko le s kompetencami in znanjem opremljeni diplomanti konkurirali na vse bolj zahtevnem trgu dela. K podpisu Pisma o nameri smo z veseljem pristopili tudi na Fakulteti za organizacijske vede UM, saj konstruktivne povezave z institucijami, prispevajo k razvoju lokalnega in širšega okolja. Dekan fakultete, prof. dr. Iztok Podbregar je ob podpisu Pisma o nameri povedal: »Na podlagi sodelovanja z GS1 Slovenija, ki povezuje izobraževalne ustanove z gospodarstvom, je naše osnovno vodilo stopati v korak na povezovalni poti in graditi most z  gospodarstvom preko različnih oblik sodelovanja. Zavedamo se naše odgovornosti, ki jo s pridom vsak dan prenašamo na naše študente in jih usmerjamo tudi na širše aspekte njihovega študijskega programa. Zavedanje pomena standardov ter širine znanja in kompetenc v današnjem času je za študente neizogibna vstopnica za konkurenčni trg dela. Vizija Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru je spodbudno in razvojno usmerjeno okolje, ki s tovrstnimi povezavami nadgrajuje naše preteklo delo ter usmerja naše delo v prihodnje