Zaključna predstavitev rezultatov projekta »Inovativni pristopi k širjenju znanja o standardih, sledljivosti, preskrbovalni verigi in trgovini v visokošolsko izobraževanje«

Kategorija novice: 
Obvestila

Na CPU v Ljubljani je potekala zaključna predstavitev rezultatov projekta Inovativni pristopi k širjenju znanja o standardih, sledljivosti, preskrbovalni verigi in trgovini v visokošolsko izobraževanje. V okviru projekta so študenti za organizacijo GS1 Slovenija razvili prototip inovativnega pristopa k izobraževanju.

Pri projektu sta pod mentorstvom doc. dr. Alenke Baggia sodelovali tudi študentki FOV, Betka Fink in Maja Bučer. Projekt je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Javni razpis za dodelitev sredstev izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske  kohezijske  politike  v  obdobju  2014–2020  kot neposredna potrditev programa »Projektno delo  z  negospodarskim  in  neprofitnim  sektorjem  v  lokalnem  in  regionalnem  okolju –Študentski inovativni  projekti  za  družbeno  korist  2016–2020«.