Praznovanje 60-letnice študija organizacijskih ved v Kranju je Fakulteta za organizacijske vede UM povezala s svečano akademijo

Kategorija novice: 
Obvestila

V četrtek, 13. 9. 2018 smo na Fakulteti za organizacijske vede z osrednjim dogodkom v sklopu aktivnosti praznovanja 60 let študija organizacijskih ved v Kranju pripravili prireditev, na kateri smo posameznim katedram, strokovnim službam in študentom podelili zahvale za razvoj organizacijskih ved. Posebej smo se zahvalili zasl. prof. dr. Jožetu Zupančiču za izjemno predano urednikovanje Revije Organizacija, ki že od 1963 leta izhaja v sklopu fakultetne založbe, ki je vključena v mednarodno bibliografsko bazo SCOPUS in v kateri so objavljeni znanstveni in strokovni članki s področja organizacijskih ved.

Fakulteta za organizacijske vede UM je z včerajšnjo svečano akademijo gostila svoje študente in diplomante, predstavnike Univerze v Mariboru, sorodnih tujih institucij, gospodarstva in šolstva in se s prireditvijo vsem zahvalila za prispevek k razvoju organizacijskih ved. »Zaposleni in študenti smo danes ponosni, da smo v tem obdobju del razvoja fakultete, da so naša izhodišča in temelji, ki so jih postavili naši predhodniki bogata popotnica za skupen napredek in odgovornost za vsebinski razvoj organizacijskih ved«, je med drugim povedal v svojem nagovoru red. prof. dr. Iztok Podbregar, dekan fakultete. Poleg njega sta prisotne nagovorila tudi župan Mestne občine Kranj gospod Boštjan Trilar in rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič. Prireditev je povezoval gospod Tilen Artač, ki je publiko navdušil tako s svojim glasbenim kot igralskim talentom.

Ustanovna članica Univerze v Mariboru je že od samega začetka razvijala in gradila svoje pedagoško, znanstveno raziskovalno in strokovno delo na področju organizacijskih ved. S študijskimi programi, med katerimi velja izpostaviti stebre Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Inženiring poslovnih sistemov in Organizacija in management informacijskih sistemov ter z najmlajšim članom Managementom v športu, fakulteta presega okvire ter s povezovanjem z okoljem ter odgovorom na potrebe okolja, izpolnjuje jasno vizijo svojega dela. Tradicija znanja in pomembnost področja je pot, ki jo bo fakulteta uspešno tlakovala tudi v bodoče. S študijskimi programi fakultete diplomanti prejmejo vsa potrebna znanja, ki jih v času digitalne dobe zahtevajo delodajalci oziroma okolje. Zaključne naloge je do danes uspešno zagovarjalo že preko 20.000 posameznikov, ki znanja plemenitijo na različnih kariernih poteh. Fakulteta za organizacijske vede je od svojih začetkov prepoznavna po izjemni vpetosti v okolje in sodelovanju z gospodarstvom in negospodarstvom. Stiki z gospodarstvom preko projektnega dela, izmenjav dobrih praks, študij primerov, sodelovanja na konferencah in še in še, so stalnica njihovega dolgoletnega razvoja in povezovanja z gospodarskimi in negospodarskimi organizacijami, ki doprinesejo k pomembnim prednostim fakultete na trgu visokošolskih institucij.

Od leta 1958 ima fakulteta kot dislocirana enota Univerze v Mariboru sedež v Kranju. Do selitve v nove prostore na Zlatem polju je fakulteta delovala v starem mestnem jedru na različnih lokacijah, kar je verjetno marsikateremu študentu ostalo še posebej v spominu. Današnja stavba pa vsekakor niso zgolj štiri stene, ampak izjemna sinergija vseh, ki stične točke razvoja najdejo v tem okolju.

V času prireditve so se na stojnicah pred fakulteto predstavili tudi člani Kampusa E-Zlato polje, v katerega so se poleg fakultete povezale tudi ostale predvsem izobraževalne institucije iz lokalnega okolja. Kampus E-Zlato polje deluje v smeri iskanja skupnih sinergij, trajnostnega razvoja lokalnega okolja, prepletanja idej in izvedbe skupnih projektov.

Organizacija prihodnosti, digitalizacija, procesi ter informacije bodo skupaj s človekom še vedno najpomembnejši vodniki delovanja zaposlenih, organizacije in družbe nasploh. Na fakulteti pravijo, da bodo tudi v prihodnje sledili trendom, ki jih bo narekovalo tako lokalno kot širše okolje. Obljubljajo, da bodo še naprej razvijali svoja področja in kvalitetne študijske programe, na katerih bodo diplomanti pridobivali znanja in kompetence, ki bodo dobrodošle v okolju.