Znanstvena objava v reviji Journal of Cleaner Production

Kategorija novice: 
Znanstvene objave

Sodelavca Fakultete za organizacijske vede, doc. dr. Matjaž Maletič in doc. dr. Damjan Maletič, sta v soavtorstvu s prof. dr. Boštjanom Gomiščkom (University of Wollongong in Dubai), objavila rezultate raziskovalnega dela v ugledni mednarodni znanstveni reviji  Journal of Cleaner Production (s faktorjem vpliva IF 2016 = 5,715).

Namen pričujoče raziskave je izboljšati razumevanje vloge kontingenčnih dejavnikov (kot na primer konkurenčnost, negotovost in dolgoročna usmerjenost) na povezavi med dejavnostmi trajnostnega razvoja ter učinkovitostjo in uspešnostjo organizacije. Ugotovitve raziskave podpirajo kontingenčni vidik na zgoraj omenjeni povezavi in ne univerzalni pogled na razvoj, kakor tudi izvajanje dejavnosti trajnostnega razvoja organizacije. V ta namen raziskava prispeva k razvoju znanstvenega področja »trajnostni razvoj organizacije« in podaja usmeritve organizacijam za izboljšanje uspešnosti poslovanja.

Maletič, M., Maletič, D., & Gomišček, B. (2017). The role of contingency factors on the relationship between sustainability practices and organizational performance. Journal of Cleaner Production, Article in Press, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.172

Celotni članek lahko preberete na tej povezavi: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617321704