Sklep o razpisu postopka izvolitve predstavnika Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru v volilno telo za volitve članov državnega sveta

Kategorija novice: 
Obvestila

Skladno s 330. členom Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017 – UPB 12), Odlokom o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 48/2017) in Zakonom o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F) dekan Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Iztok Podbregar izdaja

SKLEP o razpisu postopka izvolitve predstavnika Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru v volilno telo za volitve članov državnega sveta.