Projektni sestanek v sklopu mednarodnega projekta MASTIS, Bled, 26. do 29. september 2017

Kategorija novice: 
Obvestila

Raziskovalci Fakultete za organizacijske vede, Univerza v Mariboru: izr. prof. dr. Uroš Rajkovič, doc. dr. Borut Werber, doc. dr. Mirjana Kljajić Borštnar, izr. prof. dr. Andreja Pucihar in doc. dr. Alenka Baggia sodelujejo v mednarodnem projektu MASTIS - Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems, ki ga financira ERASMUS+ program Evropske unije.

Cilj projekta je v sodelovanju z delodajalci in študenti izboljšati magistrske programe s študijskega področja informacijskih sistemov tako, da bodo vključevali profesionalna in mehka znanja in s tem povečali zaposljivost diplomantov.

Predstavniki MASTIS projekta iz cele Evrope se bodo v zadnjem mesecu septembra sestali na Bledu, kjer bodo strnili svojo poglede in mnenja glede omenjenih študijskih programov.