Delavnica ESGI-SI (European Study Group with Industry - Slovenia)

Kategorija novice: 
Obvestila

Med 25. 9. in 29. 9. 2017 poteka na Bledu delavnica ESGI-SI (European Study Group with Industry - Slovenia) v organizaciji Fakultete za organizacijske vede UM in Fakultete za strojništvo UL pod okriljem COST-a (http://www.cost.eu/) in MI-NET-a (https://mi-network.org/). Delavnica poteka v Plemljevi vili na Bledu, kjer je ustvarjal eden najbolj znanih slovenskih matematikov prof. dr. Josip Plemelj.

Na delavnici sodeluje 21 udeležencev iz štirih držav (Slovenija, Italija, Srbija in Makedonija). Študenti, predvsem matematike in računalništva na 2. in 3. stopnji oz. raziskovalci na začetku kariere, bodo pod vodstvom mentorjev reševali realne optimizacijske probleme, ki so jih prispevala slovenska podjetja (Margento R&D, Panvita).

Namen delavnice je tako povezati fakultete in gospodarstvo v Sloveniji. Študenti bodo na ta način pridobili dragocene izkušnje kako uporabiti teoretična znanja pridobljena tekom študija, gospodarstvu pa omogočamo uporabo najnovejših znanj. Pri svojem delu bodo udeleženci tako iskali inovativne rešitve in pri tem uporabili znanja računalništva, matematike in prikazovanja podatkov.

Več informacij o delavnici najdete na spletni strani http://esgi-si.fov.uni-mb.si/.

Rezultate bodo udeleženci predstavili v petek, 29. 9. ob 11h v sklopu programa Simpozija o operaciijskih raziskavah - SOR'17 - http://sor17.fov.uni-mb.si/.