Anketa o zaposljivosti diplomantov UM FOV

Kategorija novice: 
Obvestila

Na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru smo pripravili Anketo o zaposljivosti diplomantov UM FOV, zato vabimo vse diplomante, ki so končali študij na naši fakulteti po letu 2017, da izpolnijo omenjeno anketo: https://1ka.arnes.si/a/538.

Rezultati ankete nam bodo podali povratne informacije o položaju diplomantov na trgu dela, njihovi prvi zaposlitvi in značilnostih njihovih zaposlitev nasploh, kar nam bo v veliko pomoč pri evalvaciji naših študijskih programov.  

Več: https://fov.um.si/sl/anketa-o-zaposljivosti-diplomantov-um-fov