Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1

Kategorija novice: 
Obvestila

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Javni razpis za  spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1. Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere.

Javni razpis predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije. Rezultat operacije je uspešna izvedba raziskovalnega projekta v splošno korist, ki vključuje sodelovanje z gospodarskim subjektom in zaposlitev raziskovalca v raziskovalni organizaciji za polni delovni čas v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022.

Več si lahko preberete na spletnih straneh UM: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2440

Besedilo javnega razpisa in ostalo razpisno dokumentacijo najdete tudi na povezavi: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1630

Rok prijave na razpis je 5. 10. 2018 do 12. ure.