Informativni dan na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru 23. avgusta 2018 ob 16. uri

Kategorija novice: 
Obvestila

Na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Kidričeva cesta 55a v Kranju, bo v četrtek 23. 8. 2018 ob 16. uri potekal informativni dan za študijske programe vseh treh stopenj študija.

Študijski programi, ki jih izvajamo na fakulteti pokrivajo vsa področja, ki so povezana z organizacijo in managementom ter so aktualni in posodobljeni v skladu s potrebami okolja gospodarstva in negospodarstva.

V študijskem letu 2018/2019 vabimo k vpisu na študijske programe Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Organizacija in management informacijskih sistemov, Inženiring poslovnih sistemov, Management v zdravstvu in socialnem varstvu (študijski program 2. stopnje) in Management v športu (študijski program 1. stopnje).

Na informativnem dnevu vam želimo predstaviti fakulteto, študij na fakulteti, obštudijske dejavnosti, možnost študija v tujini in predvsem predstaviti priložnosti, ki bodo bodoče študente vodile do želenih znanj in zaposlitve.

Izpostavili bi tudi možnosti za zaključek študija kandidatom, ki svojega študija niso zaključili na nebolonjskih študijskih programih in kandidatom, ki so zaključili višje strokovne programe ter z možnostjo prehoda v 2. letnik naših študijskih programov 1. stopnje lahko pridobijo izobrazbo na Univerzi v Mariboru Fakulteti za organizacijske vede.

Več o naših študijskih programih najdete tukaj.

Vabljeni!