Zaključila se je 35. mednarodna blejska konferenca o digitalnem poslovanju / 26. - 29. junij 2022

Kategorija novice: 
Obvestila

Blejska e-konferenca, ki jo vsako leto organizira Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru je mednarodni dogodek z najdaljšo tradicijo na področju raziskovanja elektronskega, danes digitalnega poslovanja v Evropi in eden izmed vodilnih raziskovalnih in strokovnih dogodkov v svetu.

Letošnja 35. konferenca je potekala pod naslovom: Digitalno prestrukturiranje in (re)akcija človeka / Digital Restructuring and Human (Re)Action. Tudi letos je povezala številne mednarodne udeležence, ki so se zopet srečali na Bledu. Program konference je potekal od 26. do 29. junija 2022 in ga je bilo možno spremljati tudi na daljavo preko spletnih povezav. Več informacij o programu in konferenci je na voljo na spletni strani: http://bledconference.org/.

Udeleženci konference so se vsebinsko dotaknili različnih vidikov priložnosti in izzivov uporabe digitalnih tehnologij za oblikovanje rešitev v dobrobit posameznika, organizacij in družbe v času po krizi pandemije. Predsednica programskega odbora red. prof. dr. Andreja Pucihar je o konferenci povedala: »Vloga digitalnih tehnologij in digitalizacije še nikoli ni bila tako pomembna kot med pandemijo. Potrebno je izkoristiti ta moment in nadaljevati z intenzivno digitalizacijo in oblikovanjem rešitev, ki bodo koristne predvsem za človeka ter seveda za organizacije in okolje. Kot družba si želimo trajnostne odgovornosti in ravnanja tako organizacij kot posameznika. Želimo rešitve, ki bodo omogočile enakost in blaginjo za vse. Digitalne tehnologije imajo za dosego trajnostnega razvoja družbe pomembno vlogo. Cilj konference je prikazati priložnosti in rešitve, ki poleg doseganja učinkovitosti in uspešnosti organizacij prinašajo dobrobit za ljudi in celotno družbo ter omogočajo odgovornejše ravnanje do okolja.«

V nedeljo 26. junija je potekal doktorski konzorcij, otvoritev konference pa je bila v ponedeljek, 27. junija 2022 ob 9. uri. Uvodna govornika sta bila Stefaan G. Verhulst, so-ustanovitelj in vodja laboratorija Data program of the GovLab ter dr. Dan Podjed, raziskovalec (SAZU) in izredni profesor na Univerzi v Ljubljani. Prvi govorec se je osredotočil na vlogo odprtih podatkov in politik pri razvoju bolj usmerjenih in odgovornih rešitev. Drugi govorec pa se je posvetil človeku v času digitalne preobrazbe. Sledili sta podelitvi nagrade za najboljši referat, ki so jo za članek Dobri, slabi in dinamični: Spremembe poslovnih modelov v trgovinski dejavnosti v času Covid-19 (v originalu: The Good, the Bad, and the Dynamic: Changes to Retail Business Models During Covid-19) prejeli Timo Phillip Böttcher, Jörg Weking in Helmut Krcmar iz Tehniške univerze v Münchnu ter najboljšo recenzijo, ki jo je prejel Joschka Andreas Hüllmann iz Univerze Twente na Nizozemskem.

V nadaljevanju konference so se zvrstili paneli na temo digitalnega zdravja, delavnici na temo digitalne preobrazbe malih in srednje velikih podjetij ter preobrazbe potrebe po preobrazbi programov na področju poslovne informatike. Študenti iz Slovenije, Hrvaške in Nizozemske so se na študentskem bazarju pomerili v razvoju in predstavitvi inovativne digitalne rešitve. Med štirimi skupinami je zmagala skupina Val-IDate iz Nizozemske, ki je predstavila prototip rešitve, ki omogoča poenostavljeno dokazovanje upravičenosti do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Konferenčno dogajanje so povezovale sekcije predstavitev znanstvenih prispevkov udeležencev Blejske e-konference. Letošnje teme so bile osredotočene na digitalne rešitve in digitalno preobrazbo, inoviranje in razvoj digitalnih poslovnih modelov, etiko v digitalnem svetu, pametna in trajnostno naravnana mesta, masovne podatke, znanost o podatkih, e-zdravje in digitalni wellness, ter nove pristope in primere izobraževanja v digitalni ekonomiji. V okviru konference je Univerzitetna založba Univerze v Mariboru izdala zbornik konferenčnih prispevkov, ki je prosto dostopen v obliki elektronske knjige. Za ogled zbornika obiščite: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/691

Več o konferenci: http://bledconference.org/.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.