Revija Organizacija je uvrščena med vodilne svetovne znanstvene in strokovne revije ter na novo indeksirana v JCI

Kategorija novice: 
Obvestila

Revijo Organizacija izdaja Fakulteta za organizacijske vede UM in je po novem vključena tudi v poročilo o citiranosti revij – JCR, ki ga je izdala družba Clarivate Analytics. S tem se je uvrstila med vodilne svetovne znanstvene in strokovne revije. Z najnovejšo izdajo JCR je Clarivate Analytics posodobil tudi svojo novo metriko za revije, indeksirane v osnovni zbirki Web of Science, imenovano JOURNAL CITATION INDEX (JCI) - novo področno normalizirano merjenje vpliva citatov, ki jih je revija objavila v zadnjem triletnem obdobju. Po podatkih, ki jih je objavila CA, je povprečni JCI v kategoriji 1. Revije z JCI 1,5 imajo za 50 % večji vpliv citatov od povprečja v tej kategoriji. Pri ocenjevanju revij se lahko uporablja skupaj z drugimi metrikami. Indeks citiranosti (JCI), ki ga je dosegla revija Organizacija, je 0,59.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.