Zaključek študentskega inovativnega projekta za družbeno korist - ŠIPK z naslovom “Multiplikativni učinki športa na mlade, ki se vključujejo v športne aktivnosti”

Kategorija novice: 
Obvestila

Študenti Fakultete za organizacijske vede UM, Fakultete za šport UL in Alma Mater Europaea so pod pedagoškim mentorstvom red. prof. dr. Roberta Leskovarja in doc. dr. Miha Mariča, z mesecem junijem 2020 uspešno zaključili aktivnosti projekta ŠIPK. Skupaj z delovnim mentorjem g. Janezom Dekleva iz Mednarodnega centra za prenos znanj so preučevali multiplikativne učinke športa na mlade z Zavodom za šport Škofja Loka.

Ob zaključku projektnih aktivnosti so sodelujoči spoznanja strnili v video predstavitev, ki si jo lahko ogledate na youtube kanalu: https://youtu.be/0sTgWDrj88A, obenem pa so na temo projekta pripravili tudi monografijo, ki je bila izdana pri univerzitetni založbi: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/484

Študentom, pedagoškim in strokovnim mentorjem čestitamo za uspešno opravljeno delo, kar je prikaz odličnega sodelovanja fakultete z okoljem.