Zagovor doktorske disertacije – Robert MARIJAN, mag. družb. inf.

Kategorija novice: 
Zagovori zaključnih del

Robert MARIJAN, mag. družb. inf., bo javno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: 

RELEVANTNOST INFORMACIJSKEGA PRIKLICA PRI STROJNEM UČENJU ZA BINARNO BESEDILNO KLASIFIKACIJO

v ponedeljek, 15. julija 2019, ob 12.30 uri, v prostorih Fakultete za organizacijske vede, diplomska  soba – 707, Kidričeva cesta 55a, Kranj.

Komisija za zagovor doktorske disertacije:

predsednik komisije:   red. prof. dr. Iztok Podbregar
mentor:                         red. prof. dr. Robert Leskovar
član:                              red. prof. dr. Matjaž Gams
članica:                         izr. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar

 

Doktorska disertacija je na vpogled v sobi 108.