Uspešno izvedena 37. mednarodna blejska konferenca o digitalnem poslovanju Fakultete za organizacijske vede UM

Kategorija novice: 
Obvestila

V dnevih od 9. do 12. junija 2024 se je na Bledu odvijala že 37. Blejska eKonferenca, ki jo organizira Fakulteta za organizacijske vede, Univerze v Mariboru. V okviru konference so se zvrstile številne predstavitve raziskovalnih prispevkov, panelov, delavnic in raziskovalnih projektov na temo »Resilience through digital innovation: Enabling the twin transition« / Odpornost z digitalnimi inovacijami: omogočanje dvojnega (digitalnega in trajnostnega) prehoda.

Tradicionalno se je konferenca začela z nedeljskim doktorskim konzorcijem, kjer so svoje raziskovalne naloge predstavili doktorski študenti. V ponedeljek pa je sledila uradna otvoritev konference, kjer so udeležence nagovorili dekan Fakultete za organizacijske vede UM, prof. dr. Iztok Podbregar, prorektor za znanstvenoraziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru, prof. dr. Dean Korošak ter vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Jerneja Jug Jerše.

Sledili sta plenarni predavanji. Prvo o digitalni trajnosti, kot priložnosti za ustvarjanje dolgoročne vrednosti, transparentnosti in pravičnosti za vse deležnike je predstavila gospa Marianne ter Veen, direktorica za izmenjavo podatkov v podjetju Innopay, Nizozemska. Drugi plenarni govorec gospod Tomi Ilijaš, ustanovitelj in direktor podjetja Arctur, pa je predstavil prebojne inovacije, ki jih poganja umetna inteligenca na področju medicine in turizma. Prvi dan konference se je nadaljeval s panelom strokovnjakov, na katerem so poleg plenarnih govorcev sodelovali še prof. dr. Domen Mongus, UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Tomaž Petek, Geodetska uprava RS ter  Sašo Kuntarič, XLab. Govorci so razpravljali o paradigmi podatkovnih prostorov s tehnološkega, trajnostnega in humanističnega vidika. Dogodek je moderiral Aleš Veršič iz Ministrstva za digitalno preobrazbo RS.

V treh dneh je bilo predstavljenih 47 raziskovalnih prispevkov in 5 kratkih prispevkov, ki so se osredotočali na naslednje teme: digitalno zdravstvo, digitalno izobraževanje, digitalno potrošništvo, umetna inteligenca in podatkovna znanost, odločitvena analitika, poslovni modeli, digitalna preobrazba javnih storitev, pametna trajnostna mesta, prestrukturirano delo in digitalna etika.

Tudi letošnje tekmovanje najboljših študentskih inovativnih digitalnih rešitev »Students bazaar« je odražalo osrednjo temo konference, prva tri mesta so zasedle skupine slovenskih in nizozemskih študentov:
»HelpInHands – Application for Connecting Elderly and Volunteers« avtorji: Maja Medved, Maja Juntez in Gjorgji Srnjakov, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede.
»Ecommuter – Calculating Carbon Footprint for Your Employees«, avtorji: Nick Kuiper, Chaim de Gelder, HU University of Applied Sciences Utrecht, Nizozemska.
»Travel of Taste – Mobile Application for Traditional Food and Drinks«, avtorji: Blaž Šimunkovič, Blaž Kvasnik, Žiga Brcar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede.

V sklopu več dnevnega programa konference sta potekali tudi dve delavnici. Prva je bila vezana na raziskovalno metodologijo na področju informacijskih sistemov »Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis". Druga delavnica je združila različne deležnike, ki so razpravljali o temi zrelosti podjetij za uporabo odprtih podatkov. Poleg delavnic so bili organizirani tudi različni paneli, med drugimi tudi panel, ki so mu prisluhnili številni udeleženci konference, »Poti opolnomočenja: pomen izgradnje podporne mreže za ženske in dekleta v IT«, ki jo je vodila doc. dr. Alenka Baggia, UM Fakulteta za organizacijske vede.

Konferenco smo zaključili s sekcijo o umetni inteligenci in podatkovni analitiki, v kateri sta bila predstavljena tudi oba nagrajena raziskovalna prispevka:

“Cultivating a Data-Driven Culture: Exploring the Role of Data Analytic Capability, Employee Empowerment, and Transformational Leadership” avtorjev Alinde Kokkinou, Ondreja Mitasa in Alberta Mandemakersa iz Breda University of Applied Sciences & AVANS University of Applied Sciences, Nizozemska
in “Empowering Data Sovereignty: Strategies of Data Intermediaries in Data Ecosystems” avtorjev Rubena D’Hauwersa in Augusta Bourgeusa, iz imec-SMIT, VUB, Belgija.

Nagrada za najboljšo recenzijo je bila podeljena Annemae van de Hoef iz HU University of Applied Sciences Utrecht, Nizozemska.

Po besedah programskih vodij konference prof. dr. Andreje Pucihar in prof. dr. Mirjane Kljajić Borštnar konferenca nadaljuje s tradicijo povezovanja deležnikov iz različnih strok, tako tehničnih kot družboslovnih, podjetij in odločevalcev. Ti so s pronicljivimi diskusijami in kritičnimi refleksijami o uporabi digitalnih tehnologij, s poudarkom na umetni inteligenci in podatkovnih tehnologijah, prispevali k nadaljnjemu trajnostnem razvoju področja informacijskih sistemov, organizacij in družbe na sploh. 

Več o konferenci: http://bledconference.org/.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.