Razpis postopka kandidiranja in imenovanja prorektoric oziroma prorektorjev Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev

Kategorija novice: 
Obvestila

Red. prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru je 7. 6. 2022 izdal Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prorektoric oziroma prorektorjev Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev.

Kandidature kandidatov za prorektorja Univerze v Mariboru je potrebno skladno s III. točko sklepa dostaviti najkasneje do 15. 6. 2022 do 10. ure (datum in ura dospetja) v vložišče UM, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu, s pripisom: »Ne odpiraj! Kandidatura za prorektorja UM«.

 Prilogi:

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.