Zagovor doktorske disertacije – mag. Marija MILAVEC KAPUN, viš. med. ses., univ. dipl. org., prof. def.

Kategorija novice: 
Zagovori zaključnih del

mag. Marija MILAVEC KAPUN, viš. med. ses., univ. dipl. org., prof. def., bo javno zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: 

MODEL PROCESA SAMOOSKRBE PACIENTA

v četrtek, 9. julija 2020, ob 10. uri, videokonferenčni zagovor preko aplikacije MS Teams .

Komisija za zagovor doktorske disertacije:

predsednik komisije:   red. prof. dr. Iztok Podbregar

mentor:                        zasl. prof. dr. Vladislav Rajkovič

somentorica:                izr. prof. dr. Olga Šušteršič

članica:                        izr. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar

član:                            izr. prof. dr. Boštjan Žvanut                                                                                                                                                               

V kolikor bi si želeli zagovor doktorske disertacije ogledati, za vključitev v videokonferenco pišite na e-naslov doktorski.fov@um.si, najkasneje dan pred zagovorom do 13. ure.        

 

Doktorska disertacija je na vpogled v sobi 108.