Zagovor doktorske disertacije – Katarina GALOF, univ. dipl. org.

Kategorija novice: 
Zagovori zaključnih del

Katarina GALOF, univ. dipl. org., bo javno zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: 

OBLIKOVANJE MODELA OBRAVNAVE STAREJŠIH PRI IZVAJANJU DNEVNIH AKTIVNOSTI V DOMAČEM OKOLJU

v sredo, 8. julija 2020, ob 10. uri, videokonferenčni zagovor preko aplikacije MS Teams .

Komisija za zagovor doktorske disertacije:

predsednik komisije:   red. prof. dr. Iztok Podbregar

mentor:                        red. prof. dr. Zvonko Balantič

somentorica:                izr. prof. dr. Anja Žnidaršič

član:                             red. prof. dr. Ivan Eržen

član:                            red. prof. dr. Andrej Polajnar                                                                                                                                                                                                                    

V kolikor bi si želeli zagovor doktorske disertacije ogledati, za vključitev v videokonferenco pišite na e-naslov doktorski.fov@um.si, najkasneje dan pred zagovorom do 13. ure.        

 

Doktorska disertacija je na vpogled v sobi 108.