Uspešno smo izvedli Blejsko e konferenco 2020

Kategorija novice: 
Obvestila

Blejska e konferenca, ki jo vsako leto organizira Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru je mednarodni dogodek z najdaljšo tradicijo na področju raziskovanja elektronskega poslovanja, digitalizacije in digitalne preobrazbe na Univerzi v Mariboru in eden izmed vodilnih raziskovalnih in strokovnih dogodkov v svetu. 33. konferenca je pod naslovom: Tehnologije za omogočanje trajnostne družbe / Enabling Technology for a Sustainable Society,  povezala preko 100 udeležencev iz 22 držav, le-ti pa letos, zaradi znane situacije z epidemijo Covid-19, niso prišli na Bled ampak so se družili virtualno.

Prvič v zgodovini Blejske e konference, ki jo FOV UM organizira od leta 1988, so udeleženci svoja mnenja delili na daljavo v okviru programa, ki je bil izveden 28. in 29. junija 2020.

Udeleženci konference so se vsebinsko dotaknili različnih vidikov priložnosti in izzivov digitalne preobrazbe in uporabe digitalnih tehnologij za trajnostni razvoj organizacij in družbe. Predsednica programskega odbora red. prof. dr. Andreja Pucihar je povedala: »Družba in naše naravno okolje zahtevata drugačne ekonomske modele, ki morajo biti bolj odgovorni, pravični in manj izkoriščevalni, da bi dosegli blaginjo za vse. Digitalne tehnologije imajo za dosego trajnostnega razvoja družbe in odnosa do okolja pomembno vlogo. Cilj konference je bilo prikazati priložnosti in rešitve, ki poleg doseganja učinkovitosti in uspešnosti organizacij prinašajo dobrobit za ljudi in celotno družbo ter omogočajo odgovornejše ravnanje do okolja.«

V nedeljo 28. junija je potekal doktorski konzorcij na katerem so doktorski študenti iz Slovenije, Nizozemske in Hrvaške predstavili svoje raziskave. Sledili so komentarji vodij sekcij in vprašanja ostalih udeležencev. V nedeljo se je prav tako sestal mednarodni programski odbor in začrtal smernice za prihodnjo konferenco.

V ponedeljek, 29. junija 2020 ob 9. uri so se v konferenčni virtualni prostor priključili udeleženci iz celotnega sveta in v sklopi otvoritve konference prisluhnili uvodnemu predavanju bivše komisarke za promet, podjetnice in idejne voditeljice gibanja »ekocivilizacija« gospe Violete Bulc. Predstavila je idejo »ekocivilizacije« evropske usmeritve, vlogo digitalnih tehnologij ter potrebne geopolitične spremembe za doseganje trajnostnega razvoja družbe in odnosa do narave in naravnih vrst.

V drugem delu je sledila razprava o temah, ki so zajete v znanstvenih prispevkih udeležencev Blejske e konference. Letošnje teme so bile osredotočene na inoviranje in razvoj digitalnih poslovnih modelov, digitalno preobrazbo, pametna in trajnostno naravnana mesta, masovne podatke, znanost o podatkih, e-zdravje in digitalni wellness, ter v nove pristope in primere izobraževanja v digitalni ekonomiji. Priznanje za najboljši znanstveni prispevek konference je programski odbor konference podelil raziskovalcem Univerze iz Utrechta iz Nizozemske: Stijn Kas, Thomas Hes, Brian Jensen in Ruben Post za prispevek z naslovom: »Do you know if I 'm real? An Experiment to Benchmark Human Recognition of AI-Generated Faces«.

V zaključnem delu konference je sledil še študentski »René W. Wagenaar e-prototype bazar«, kjer študenti vsako leto predstavijo inovativne digitalne poslovne ideje. Letos so sodelovale štiri skupine študentov, tri iz DHBW Heidenheima iz Nemčije in ena iz HU University of Applied Sciences Utrecht iz Nizozemske. Občinstvo je za najboljšo idejo proglasilo rešitev »Clarify« študentov iz Nizozemske, napredno mobilno aplikacijo z informacijami in skupnostjo za bolnike z rakom. Žirija pa je za najboljšo idejo proglasila idejo »Greenhouse« študentov iz Nemčije, na internetu stvari temelječa topla greda.

Podrobnejše informacije o programu in utrinkih iz konference so na voljo na spletni strani http://bledconference.org.

Na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru smo dokazali, da se uspešno soočamo z izzivi, ki so prisotni v današnjih negotovih časih. Na daljavo smo izvedli svetovno uveljavljeno konferenco z več kot tridesetletno tradicijo in povezali mednarodno okolje, ki proučuje vlogo digitalnih tehnologij pri oblikovanju rešitev za trajnostni razvoj družbe.

Blejska e konferenca se bo nadaljevala tudi prihodnje leto in sicer v dneh od 27. do 30. junija 2021.  Delovni naslov konference je »Accelerated digital innovation from the crisis«.

 

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.