Študentom in zaposlenim UM dostopen nov informacijski vir: STATISTA

Kategorija novice: 
Obvestila

Statista je statistični in podatkovni portal, ki omogoča hiter in učinkovit dostop do relevantnih vsebin, ki jih tvorijo številne statistike in podatki, kategorizirani po industrijskih sektorjih in trgih.

Viri črpanja podatkov so državne ustanove, mednarodne organizacije, znanstvene publikacije in druge študije.

Več: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=3122