Sofinanciranje gostovanj slovenskih strokovnjakov iz tujine na SLO visokošolskih zavodih in raziskovalnih organizacijah ter študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini

Kategorija novice: 
Obvestila

​​​Javni štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije obvešča, da so na voljo še sredstva in je odprt še rok za prijave za javni razpis na področju internacionalizacije slovenskega visokega šolstva:

349. javni razpis za sofinanciranje gostovanj slovenskih strokovnjakov iz tujine na slovenskih visokošolskih zavodih in raziskovalnih organizacijah ter študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini  

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo:

  • visokošolski zavodi, ki se vodijo v evidenci visokošolskih zavodov in izvajajo javno veljavne študijske programe vpisane v evidenci visokošolskih zavodov, za sofinanciranje pedagoškega gostovanja slovenskih strokovnjakov iz tujine;
  • raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), za gostovanje na raziskovalnem projektu ali programu, ki je že sprejet in je financiran iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske Unije, za sofinanciranje raziskovalnega gostovanja slovenskih strokovnjakov iz tujine;
  • študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na najmanj 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji.

Predmet razpisa:

SKLOP 1: Predmet javnega razpisa v sklopu 1 je sofinanciranje eno do dvanajstmesečnega pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja slovenskih strokovnjakov iz tujine, na slovenskih visokošolskih zavodih ali raziskovalnih organizacijah.

Izbran prijavitelj bo prejel sofinanciranje v višini 5.400,00 EUR mesečno za neposredne stroške gostujočega strokovnjaka za vsak dopolnjen mesec gostovanja.

Sredstva je možno uveljavljati za gostovanja, ki so že potekala ali se bodo šele začela v obdobju od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2024.

SKLOP 2: Predmet javnega razpisa v sklopu 2 je štipendiranje oz. sofinanciranje tri do deset tedenskih študijskih oz. znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji pri slovenskih visokošolskih učiteljih ali raziskovalcih, ki delujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah ali v raziskovalnih organizacijah v tujini. 

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega oz. znanstvenega obiska, in sicer:

  • za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
  • za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.

Sredstva je možno uveljavljati za obiske, ki so že potekali ali bodo potekali v obdobju od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2024.

Več informacij in prijavne obrazce najdete na spletni strani sklada.

Rok prijave: od objave razpisa do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 9. 2024

Več informacij: 
https://moja.um.si/novice/Strani/Sofinanciranje_gostovanj_slovenskih_strokovnjakov_
iz_tujine_na_SLO_visokosolskih_zavodih_in_raziskovalnih_organizacijah.aspx

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.