7. tribuna o razvoju študija na FOV UM 2024

Kategorija novice: 
Obvestila

V sredo, 19. junija 2024 ob 13. uri, bo v predavalnici 302 FOV UM potekala 7. tribuna o razvoju študija na FOV UM.

Tribuna o razvoju študijskih programov je srečanje, namenjeno predvsem odpiranju mnogoterih izzivov, ki jih imajo visokošolski učitelji v zvezi s študijem in izvajanjem pedagoškega dela ter odpiranju vprašanj, ki jih imajo študenti, ki so vključeni v vsakodnevni proces učenja.

Ključne točke tribune bodo usmerjena v naslednja izhodišča:

  • Kaj študentom predstavlja študij ter kakšna so njihova pričakovanja v zvezi s študijem?
  • Katera so interesna področja študentov v povezavi s študijem na fakulteti?
  • Uporabne informacije Referata za študentske zadeve (kako napredujem v višji letnik, do kdaj moram oddati vlogo za nadaljevanje študija na 2. stopnji, koliko ECTS točk potrebujem za nadaljevanje študija, diplomiranje …).
  • Tutorstvo na fakulteti.
  • Odprta vprašanja, sugestije in predlogi.

Študenti vabljeni k izpolnjevanju ankete, ki letos vključuje tako področje zadovoljstva s študijem kot področja tutorstva na fakulteti. Rezultati nam bodo služili tudi kot eno izmed izhodišč za razpravo v okviru tribune. Anketa bo odprta do 12. junija 2024.

Povezava do ankete: https://1ka.arnes.si/tribunaFOV2024

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.