Sklep o razpisu volitev za nadomestnega predstavnika študentov v Senat Univerze v Mariboru

Kategorija novice: 
Obvestila

Red. prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru je 6. 5. 2022 izdal Sklep o razpisu volitev za nadomestnega predstavnika študentov v Senat Univerze  v Mariboru.

Kandidaturo je potrebno skladno s III. točko sklepa oddati najkasneje do 13. 5. 2022 do 12. ure v zaprti kuverti v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Kandidatura za nadomestnega člana Senata UM iz vrst študentov-NE ODPIRAJ!«

Priloga: 

Sklep o razpisu volitev za nadomestnega predstavnika študentov v Senat Univerze v  Mariboru,

Obrazec 1 – Kandidatura za nadomestnega člana Senata UM – študenti

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.