Sklep o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru

Kategorija novice: 
Obvestila

V. d. prorektorja za študentska vprašanja UM, je 4. 5. 2022 izdala Sklep o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru.

Kandidatura se vloži preko spletnega obrazca, skladno s 3. 1. točko sklepa, najkasneje do 20. 5. 2022 do 12. ure.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.