Razpis za kandidaturo za udeležbo na FERMA Risk Management Forumu 2022 »SI.RISK Student 2022«

Kategorija novice: 
Obvestila

 

Rok za prijavo na pred izbor kandidatov: do 13. 6. 2022, na elektronski naslov Kariernega centra FOV karierni.fov@um.si

Slovensko združenje za tveganja in zavarovanja, SI.RISK je član Zveze evropskih združenj za upravljanje s tveganji (FERMA - Federation of European Risk Management Associations), ki združuje 22 nacionalnih združenj iz Evrope.

Največji dogodek FERME predstavlja FERMA Forum, ki ga FERMA organizira vsaki dve leti in se ga običajno udeleži preko 1.500 strokovnjakov, posameznikov s področja upravljanja s tveganji. FERMA Forum je največji dogodek v Evropi na tem področju, v svetovnem merilu pa zaseda drugo mesto, takoj za ameriško RIMS konferenco. Letošnje leto bo FERMA Forum potekal v Kopenhagnu od 9. do 11. oktobra 2022 pod naslovom “Transitioning Together” [1].

Izobraževanje in izmenjava dobrih praks na področju upravljanja s tveganji je en od glavnih ciljev Združenja SI.RISK in FERME. Vključevanje študentov v ta proces je eden od možnih načinov doseganja ciljev združenja, saj jim daje možnost nadgradnje znanj ter razprave in izmenjave pogledov tudi z upravljavci s tveganji in zavarovatelji ter drugimi izobraževalnimi ustanovami.

Slovensko združenje za tveganja in zavarovanja, SI.RISK ima kot nacionalno združenje možnost, da izberejo študenta, ki se bo udeležil omenjenega FERMA RISK MANAGEMENT FORUMA 2022 v Kopenhagnu. Študentu FERMA krije kotizacijo za konferenco, hotelsko nastanitev in potne stroške (cenovno najbolj ekonomični prevoz kot na primer vlak ali APEX letalska karta).

Prijava

Za prijavo kandidature študenta v izbor »SI.RISK Student 2022« je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:

  • kandidat mora imeti uspešno zaključen katerikoli izobraževalni program, ki je namenjen upravljanju s tveganji (k prijavi priložite kratek opis programa);
  • kandidat mora imeti ustrezno znanje angleškega jezika;
  • kandidat je diplomiral leta 2017 ali kasneje (v primeru, da se je kandidat vmes že zaposlil, to ne predstavlja ovire);
  • priporočilo dekana fakultete ali profesorja, pri katerem je študent diplomiral.​
  • https://www.ferma-forum.eu/

K prijavi je potrebno priložiti pisno prošnjo študenta v angleškem jeziku, sliko in življenjepis študenta v angleškem jeziku, s točnimi podatki: ime, priimek, poštni naslov in elektronski naslov.

  • Pred prijavo na izbor oddate do 13. 6. 2022, na elektronski naslov Kariernega centra FOV karierni.fov@um.si s pripisom zadeve: »SI.RISK Student 2022«.

Obveznosti izbranega študenta

Izbrani študent se obvezuje, da:

  1.  se bo udeležil FERMA Foruma 2022;
  2.  bo izdelal pisno poročilo o udeležbi na FERMA Forumu skladno z navodili FERMA, ki se ga pripravi v angleškem jeziku, v dogovorjenem roku in običajno zajema besedilo na približno štirih (4) straneh. Primer poročila: prvi del predstavitev dogodka in drugi del povzetek najmanj dveh specifičnih sklopov iz FERMA Foruma (delavnice), ki se jih je študent udeležil;
  3.  bo izdelal krajši povzetek vtisov s FERMA foruma za objavo na spletnih straneh SI.RISK v slovenskem jeziku (polovica strani do ena (1) stran, font 11, enojni presledek).

S prijavo na razpis se študent strinja z objavo poročila in povzetka na spletnih straneh FERMA oziroma Združenja SI.RISK.

Postopek izbora

Vse prejete prijave študentov bo obravnavala komisija Združenja SI.RISK, ki bo izbrala »SI.RISK Student 2022« najkasneje do 30.6.2022. Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo na telefonu 031 66 88 04 ali po elektronski pošti: info@sirisk.si .

Program FERMA Foruma je dostopen na spletni stani: https://www.ferma-forum.eu/ .

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.