Na konferenci DSI 2022 sodelovali tudi študenti in profesorji FOV UM

Kategorija novice: 
Obvestila

11. in 12. maja je v Portorožu potekala 29. konferenca Dnevi slovenske Informatike, ki je nosila naslov Digitalno desetletje: varno, zeleno in odporno. V sklopu programa omenjene konference so bili predstavljeni tudi prispevki študentov in profesorjev FOV UM: 

»Merjenje digitalne zrelosti podjetij« (Mirjana Kljajić Borštnar, Katja Mohar Bastar, Tomi Ilijaš, Andreja Pucihar);

»Prepoznava področij učinkov odprtih vladnih podatkov z uporabo metod strojnega učenja« (Aljaž Ferencek, Mirjana Kljajić Borštnar);

»Digitalne kompetence in umetna inteligence« (Vladislav Rajkovič).

Na tekmovanju za nagrado za najboljši študentski IKT projekt sta inovativne projekte predstavila dva naša študenta:

Šemso Hrnjičić s projektom »Optimiziranje prometnega toka semaforiziranega križišča«, ki ga je pripravil pod mentorstvom izr. prof. dr. Uroša Rajkoviča in somentorstvom red. prof. dr. Mirjane Kljajić Borštnar in

Pavel Nesterov s projektom »Eating habits«, ki ga je pripravil pod mentorstvom red. prof. dr. Mirjane Kljajić Borštnar in somentorstvom red. prof. dr. Andreje Pucihar.

Izmed osmih študentskih projektov je komisija tekmovanja odločila, da je najboljši študentski IKT projekt Konference DSI 2022 »Optimiziranje prometnega toka semaforiziranega križišča« študenta drugega letnika magistrskega študija OMIS Šemsa Hrnjičića.

***

Na slovesni otvoritvi konference so podelili tudi nagrade Slovenskega društva informatika. Zlato priznanje slovenskega društva informatika za svoje delo in prispevek na področju informatike je prejel naš zaslužni profesor dr. Jože Gričar. V nagovoru navzočim je zasl. prof. dr. Jože Gričar izpostavil nekaj izjemno pomembnih sporočil: o še večjem pomenu sodelovanja znotraj stroke in med strokami, če želimo uspešno nasloviti izzive in probleme, s katerimi se sooča človeštvo (podnebne spremembe, starajoča se populacija, zdravstvo, prehrana …).

Našim študentom in profesorjem iskreno čestitamo za zelo lep uspeh v konkurenci slovenskih študentov s področja računalništva in informatike.

***

Na dosežke naših študentov in profesorjev smo na fakulteti ponosni in dokazujemo, da, kar učimo, tudi delamo. Za velik prispevek k povezovanju in sodelovanju smo posebej hvaležni zaslužnemu profesorju dr. Vladislavu Rajkoviču, ki je v Slovenskem društvu informatika aktiven že od samega začetka in še danes igra pomembno vlogo pri vključevanju mlajših kolegov in študentov.

Na fotografiji: študent Šemso Hrnjičić, študent Pavel Nesterov, študent Aljaž Ferencek, red. prof. dr. Andreja Pucihar, red. prof. dr. Mirjana Kljajić

 

Na fotografiji: prof. dr. Marjan Krisper (UL FRI), zasl. Prof. dr. Vladislav Rajkovič, red. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar in predsednik Slovenskega društva informatika, Niko Schlamberger.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.