Obvestilo o prepovedi snemanj predavanj

Kategorija novice: 
Obvestila

Spoštovani,

Kot ste bili seznanjeni, je Univerza v Mariboru zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) od ponedeljka, 16. marca 2020, do preklica pristopila k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo. Glavnina pedagoškega dela se je preusmerila na izvedbo videopredavanj v orodju Microsoft Teams.

Obveščeni smo bili, da se predavanja s strani študentov snemajo zato vas ponovno opozarjamo, da so predavanja avtorsko delo, snemanje predavanja in uporaba (npr. posredovanje) posnetkov brez privolitve posameznikov pa je strogo prepovedano. Neupravičeno snemanje in uporaba posnetkov brez privolitve posameznikov lahko pomeni storitev kaznivega dejanja po 138. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/2008), zaradi poseganja v posameznikove osebnostne pravice, skladno z določbami 134. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01 s spremembami in dopolnitvami).

Orodje Microsoft Teams v trenutni različici ponuja, da se lahko udeležencem odvzame vse pravice nadzora nad izvedbo predavanja (npr. deljenje zaslona, snemanje), kar je podrobneje opisano v navodilih na spletni povezavi, in sicer pod točko 7. Kljub preprečitvi snemanja v orodju Microsoft Teams, pa še vedno obstaja možnost zajema z drugo napravo/programom, ki pa je lahko ob upoštevanju prvih dveh točk ustrezno sankcionirano v skladu z akti Univerze v Mariboru.

Lep pozdrav,
Prodekanica za izobraževalno dejavnost
Izr. prof. dr. Polona Šprajc