Zagovor doktorske disertacije – mag. Boštjan KUŠAR, mag. ekon. in posl. ved

Kategorija novice: 
Zagovori zaključnih del

Mag. Boštjan KUŠAR, mag. ekon. in posl. ved, bo javno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: 

VEČNIVOJSKI MODEL KADROVSKE REORGANIZACIJE JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODOV Z UVEDBO JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

v petek, 17. maja 2019, ob 10.15 uri, v prostorih Fakultete za organizacijske vede, diplomska  soba – 707, Kidričeva cesta 55a, Kranj.

Komisija za zagovor doktorske disertacije:

predsednik komisije:   red. prof. dr. Iztok Podbregar
mentorica:                    doc. dr. Mojca Bernik
somentorica:               prof. dr. Dragica Maja Smrke
članica:                         izr. prof. dr. Polona Šprajc

 

Doktorska disertacija je na vpogled v sobi 108.