Mednarodna konferenca Manufacturing 2019

Kategorija novice: 
Obvestila

Sodelavci Fakultete za organizacijske vede (FOV UM) so se udeležili mednarodne konference Manufacturing 2019, ki se je odvijala od 19. do 22. 5. 2019 na Poznań University of Technology (PUT).

Na konferenci so predstavili svoje raziskovalno delo, pri čemer so vidnejši dosežki Priznanje (»Certificate of Appreciation«) doc. dr. Damjanu Maletiču, doc. dr. Matjažu Maletiču in prof. dr. Tomažu Kernu za organizacijo in vodenje posebne sekcije z naslovom: »The changing face of production engineering and management in a contemporary business landscape« ter Nagrado za najboljši članek z naslovom »Structural indicators for business process redesign efficiency assessment«, ki so jo prejeli dr. Benjamin Urh, mag. Maja Zajec, prof. dr. Tomaž Kern and Eva Krhač, mag.

Odlično sodelovanje FOV UM in PUT se kaže tudi v souredništvu doc. dr. Damjana Maletiča, pri publikaciji Advances in Manufacturing II, Volume 3 - Quality Engineering and Management, Lecture Notes in Mechanical Engineering, SPRINGER (Adam Hamrol, Marta Grabowska, Damjan Maletic, Ralf Woll Editors).