Karierni dnevi FOV UM 2019

Kategorija novice: 
Obvestila

Na Fakulteti za organizacijske vede UM v Kranju so se med 8. in 10. majem 2019 odvili Karierni dnevi FOV UM 2019, v sklopu katerih so potekali dogodki, ki študentom in diplomantom omogočajo boljše načrtovanje njihovih karier in jih obenem opremljajo z informacijami, ki bodo ključne ob zaključku študija oziroma pri prehodu na trg dela.

Na fakulteti se zavedamo, da je trenutek prehoda iz izobraževalnega okolja na trg dela eden od pomembnejših korakov mladih, zato smo v sklopu Kariernih dni pripravili tridnevni program, ki je obsegal aktualne izobraževalne delavnice, psihometrično testiranje, razgovore z delodajalci, okroglo mizo, karierno tržnico in karierni zajtrk, ki je odlično zaključil karierne dneve, ki so tudi letos postregli s pestrimi in aktualnimi vsebinami. 

Program kariernih dni se je pričel v sredo, 8. maja, s predavanjem dr. Zdravka Zupančiča iz Šole retorike, ki je študentom podal informacije o osnovah retorike in javnega nastopanja.  Popoldne je sledila okrogla miza na temo Zaposlovanja mladih s posebnimi potrebami, na kateri smo v našo sredino povabili goste iz strokovnega okolja: dr. Darjo Potočnik Kodrun, rehabilitacijsko svetovalko Centrakontura, Janeza Cudermana, ravnatelja Osnovne šole Helene Puhar in Matejo Korošec, direktorico Centra Korak iz Kranja. Na okrogli mizi, ki jo je vodila izr. prof. dr. Polona Šprajc, prodekanja za izobraževalno dejavnost, so govorniki skupaj z občinstvom okrogle mize odprli kar nekaj pomembnih vsebin, vezanih na področje zaposlovanja, izobraževanja in zaposlitvene rehabilitacije mladih s posebnimi potrebami. Rdeča nit okrogle mize je strnila poglavitne prednosti in usmeritve, ki jih velja na teku čez visoke ovire upoštevati in se kažejo predvsem v socialni in ekonomski neodvisnosti mladih, »statusu odraslega«, avtonomiji ter socialni integraciji mladih. Kariera mladih, ki iz različnih razlogov potrebujejo dodatno pomoč ali okvire, ki jim na drugačen a vendarle oprijemljiv način pomagajo premagovati ovire, je področje, ki ga bo veljalo v bodoče preko projektov in ostalih aktivnosti razvijati in nanj opozarjati v smeri tako imenovane krožne odgovornosti celotne lokalne in regionalne skupnosti.

V četrtek, 9. maja se je program Kariernih dni pričel s predavanjem direktorice Kreativno –unikatne komunikacijske agencije KUKA, ga. Monike Horvat na temo Digitalnega marketinga, nadaljeval pa z  dogodkom »Zaposlil se bom!«, na katerem je ga. Nataša Centa, predstavnica podjetja Četrta pot predstavila podjetje Četrta pot d.o.o. in aktualne karierne izzive. Četrtkova karierna tržnica v avli fakultete je študentom ponudila predstavitev zaposlitvene agencije, njihovega delovanja in zaposlitvenih priložnosti, profesionalno fotografiranje za življenjepis in predstavitev projekta Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela, ki je bil predstavljen s strani Centrakontura in zajema prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela in jim pri tem nudi strokovno podporo. Čez vse tri dni so se študenti lahko udeležili tudi psihometričnega testiranja.

Karierni dnevi FOV UM 2019 so se zaključili s kariernim zajtrkom v knjižnici fakultete, ki je bil namenjen spodbujanju debate o karierni orientaciji in izmenjavi različnih izkušenj in iskanju priložnosti za odgovore na vprašanja mladih, ki jih odskočna deska v svet delovnega okolja še čaka.