Zagovor doktorske disertacije - Marjeta Marolt

Kategorija novice: 
Zagovori zaključnih del

 

Marjeta Marolt, bo javno zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: 

SOCIAL CRM ADOPTION AND ITS INFLUENCE ON CUSTOMER RELATIONSHIP PERFORMANCE - SMES PERSPECTIVE,  

v petek, 15. junija 2018, ob 14.  uri, v prostorih Fakultete za organizacijske vede, diplomska  soba – 707, Kidričeva cesta 55a, Kranj.

Zagovor doktorske disertacije Marjete Marolt bo potekal v angleškem jeziku.

Komisija za zagovor doktorske disertacije:

predsednik komisije:   red. prof. dr. Iztok Podbregar
mentorica:                     izr. prof. dr. Andreja Pucihar
somentor:                      izr. prof. dr. Hans-Dieter Zimmermann
članica:                          izr. prof. dr. Mirjana Kljajić Borštnar
članica:                          izr. prof. dr. Anja Žnidaršič

 

Doktorska disertacija je na vpogled v sobi 207.