Sodelavci FOV so pri multidisciplinarni zbirki SpringerLink objavili prispevek: COVID-19-Related Challenges in Business Information Systems Education: Experiences from Slovenia

Kategorija novice: 
Obvestila

V multidisciplinarni zbirki SpringerLink je bil nedavno objavljen prispevek sodelavcev UM FOV, z naslovom »COVID-19-Related Challenges in Business Information Systems Education: Experiences from Slovenia«.

Prispevek je nastal v okviru Erasmus+ projekta BIPER (Business Informatics Programme Reengineering), pri katerem sodelavci UM FOV skupaj s partnerskimi univerzami in institucijami iz Madžarske, Italije, Nemčije in Škotske razvijajo nove pristope k poučevanju na področju informacijskih sistemov. V letu 2021 je bil prispevek predstavljen tudi v okviru mednarodne konference BisEd 2021, ki pokriva različna področja poslovnih informacijskih sistemov.

Prispevek je dostopen na:

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-04216-4

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-04216-4_7

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.