Pri Verlag Dr. Kovač je izšla znanstvena monografija Human Resources Management and Organising Remote Work, avtorjev red. prof. dr. Marka Ferjana in doc. dr. Mojce Bernik

Kategorija novice: 
Obvestila

V okviru mednarodnega EU projekta Erasmus + z naslovom Remote working management skills for HR proffesionals, sta sodelavca FOV UM red. prof. dr. Marko Ferjan in doc. dr. Mojca Bernik, pri nemški založbi Verlag Dr. Kovač izdala znanstveno monografijo z naslovom Human Resources Management and Organising Remote Work.

Vsebina monografije osvetljuje najnovejša dognanja na področju organizacije in kadrovskega managementa pri delu na daljavo. Predstavljena so temeljna področja kadrovskega managementa kot so kadrovski procesi, organizacijsko vedenje, zavzetost pri delu, zadovoljstvo pri delu in organizacijska klima, organizacijska kultura in identiteta organizacije. Omenjena področja se vsebinsko nadgrajujejo s poglavji organizacijskega dizajna, projektiranja organizacije, formalne in neformalne organizacije, učeče se organizacije in snovanja organizacijske strukture. Temu sledi zakonodajni vidik izvajanja dela na daljavo v EU tako na strani delodajalca kot na strani delojemalca. Dodano vrednost znanstvene monografije v zadnjem delu podkrepi raziskava, ki je bila izvedena med kadrovskimi strokovnjaki/kadrovskimi vodji in obravnava izzive in priložnosti, s katerimi so se soočili v svojih organizacijah pri delu na daljavo.

Povezava do monografije Human Resources Management and Organising Remote Work: https://www.verlagdrkovac.de/978-3-339-12998-7.htm.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.