Redni profesor dr. Iztok Podbregar bo nadaljnja štiri leta vodil Fakulteto za organizacijske vede UM

Kategorija novice: 
Obvestila

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je za dekana Fakultete za organizacijske vede UM imenoval prof. dr. Iztoka Podbregarja za mandatno dobo štirih let od 12. 4. 2021 do 11. 4. 2025.

Red prof. dr. Iztok Podbregar je z Univerzo v Mariboru zasnoval svoje sodelovanje že leta 1995 kot predavatelj. V nadaljnjih letih je gradil svojo akademsko kariero preko naziva docent, izredni profesor do rednega profesorja za področje varnostnih ved. Red. prof. dr. Iztok Podbregar ima bogate vodstvene izkušnje različnih položajev v gospodarstvu, javni upravi in Slovenski vojski, med drugim je bil tudi svetovalec predsednika RS za nacionalno varnost. V svoji karieri je prejel številne nagrade, priznanja in odlikovanja. Ima čin Generalpodpolkovnik Slovenske vojske in je nosilec odlikovanja Zlati red za zasluge Republike Slovenije.

Red prof. dr. Iztok Podbregar vidi poslanstvo dekana Fakultete za organizacijske vede UM v razvoju pogojev za ustvarjalnost na znanstvenoraziskovalnem in pedagoškem področju ter prispevku k nenehnemu zadovoljstvu vseh deležnikov, vključno z zunanjo javnostjo. Vizijo dekana pa v razvoju ugledne izobraževalne in znanstvenoraziskovalne institucije, katere diplomanti so ali pa bodo iskani in spoštovani na trgu oziroma v okolju. Kot je zapisal v svojem programu: »dekana vidim kot motivatorja vsakega posameznika, kot nekoga, ki se zaveda, da lahko ob transparentnem delu le skupaj dosežemo izboljšanje in napredek. Vsi zaposleni in študenti pa se morajo zavedati, da njihove pravice temeljijo na veliki odgovornosti ter izhajajo iz merljivih in primerljivih rezultatov njihovega dela in njihove vloge kot posameznikov v teamu in širšem okolju«.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.