Zagovor doktorske disertacije – mag. Mojca DOBNIK, univ. dipl. org.

Kategorija novice: 
Zagovori zaključnih del

Mag. Mojca DOBNIK, univ. dipl. org., bo javno zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: 

VPLIVNI DEJAVNIKI STRESA MED ZAPOSLENIMI V ZDRAVSTVENI NEGI V SLOVENSKIH BOLNIŠNICAH IN NJIHOVA POVEZANOST S KULTURO KAKOVOSTI IN VARNOSTI,  

v ponedeljek, 15. aprila 2019, ob 13. uri, v prostorih Fakultete za organizacijske vede, diplomska  soba – 707, Kidričeva cesta 55a, Kranj.

Komisija za zagovor doktorske disertacije:

predsednik komisije:   red. prof. dr. Iztok Podbregar
mentorica:                   izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica
somentor:                    doc. dr. Matjaž Maletič
članica:                        red. prof. dr. Eva Jereb
članica:                        izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča

 

Doktorska disertacija je na vpogled v sobi 108.