Predstavitev knjige: Reinženiring nacionalno varnostnega sistema

Kategorija novice: 
Obvestila

Na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru je v sredo, 17. aprila 2019 potekala predstavitev knjige Reinženiring nacionalno varnostnega sistema avtorja red. prof. dr. Iztoka Podbregarja. Sogovornika na predstavitvi sta bila avtor knjige in direktor NAKVIS-a red. prof. dr. Franci Demšar.

Z dogodkom smo želeli spodbuditi razmišljanje o aktualnih temah vezanih na nacionalno varnostni sistem in odpreti pomen razvoja znanj in kompetenc posameznika, ki pripomore k višji stopnji zavedanja in vednosti o pomenu sistema.

Monografija ne ponuja rešitve nacionalne in mednarodne varnosti »enkrat za vselej«, saj taka vsestranska možnost v današnjem svetu še ni stvarna in uresničljiva. Avtor zato v knjigi predstavlja posamezna vprašanja s tega področja in vzpodbuja razpravo o bolj celovitem pregledu nacionalne varnosti, ki mora biti grajena po meri posameznika, države in celotne družbe.

Monografija opozarja, da mora v naši družbi priti do razprave, ki bo spodbudila načrtovano oblikovanje sistema nacionalne varnosti in pokazala, katera smer je prava. Upoštevati je potrebno izkušnje iz drugih okolij, vendar pa se moramo zavedati, da je potrebno zgraditi izvirni sistem, ki bo upošteval naše potrebe in nam bo zagotavljal največjo možno varnost. Prof. dr. Iztok Podbregar pri tem ne izključuje nikogar, saj se zavzema za povezovanje, povečanje zmogljivosti in moč kolektiva.

Voditeljica dogodka je z diskusijo s sogovornikoma in številno udeležbo javnosti peljala rdečo nit skozi vprašanja nacionalno varnostnega sistema, varnostnih nestabilnosti v nacionalnem in mednarodnem okolju, groženj, negotovosti v okolju, strateškega pogleda na razvoj Evropske unije in Republike Slovenije ter širše. Dogodek se je strnil s pogledom na vprašanje: »Ali ima slovenski državljan zadostne in potrebne informacije o lastni osebni zaščiti pri ne transparentnih varnostnih negotovostih oziroma kako ga na takšna stanja bolje pripraviti«?

Monografija opozarja na tista področja našega bivanja, ki jih mediji in organizacije prepogosto prikazujejo le posredno, preveč površno in preozko. Varnost je bistvena lastnost vsake sodobne države in družbe. Gre za dobrino, ki bi morala biti v času digitalizacije in robotizacije samoumevna. Žal pa v vsakdanjem življenju, tudi na državni ravni in v političnih krogih, pozabljamo na aktivno varnost kot našo dobrino in zanjo ne skrbimo dovolj odgovorno. Upamo in želimo si, da je pogovor z današnjima strokovnjakom spodbudil predvsem razmišljanja in večjo aktivno participacijo pri aktivnostih, ki so ključne za celotno slovensko družbo. Varnost ni vprašanje, o katerem bi se pogajali, varnost je in mora biti naša dobrina.