Študentski izzivi Univerze v Mariboru - ŠI.UM: Medgeneracijsko povezovanje študentov in starostnikov na tematike zelenega in digitalnega prehoda

Kategorija novice: 
Obvestila

V mesecu marcu smo na Fakulteti za organizacijske vede pričeli z izvajanjem študentskega projekta – Študentski izzivi ŠI.UM: Medgeneracijsko povezovanje študentov in starostnikov na tematike zelenega in digitalnega prehoda, ki bo trajal 4 mesece. V okviru projekta se sodelujoči želijo nasloniti na vsebine trajnostnega razvoja, zelenega in digitalnega prehoda ter omogočiti vsem vključenim izmenjavo znanj, veščin in spretnosti na omenjenih področjih. Pri izvajanju projekta sodeluje osem študentov, delovna mentorica in dve pedagoški mentorici. V nizu štirih mesecev se bodo odvile številne aktivnosti in dogodki, ki bodo nedvomno obogatili prostor Doma upokojencev Kranj in tudi študente.

Več informacij o Študentskih izzivih ŠI.UM: https://si.um.si/.

Dostopnost / Accessibility options

Ta nastavitev vklopi visok kontrast. This renders the document in high contrast mode.
Ta nastavitev naredi črno-beli pogled strani. / This renders the document as white on black
Ta nastavitev izklopi premikajoče dele na strani. / This can help those with trouble processing rapid screen movements.
Ta nastavitev zamenja font, da osebe z disklesijo lažje berejo. / This loads a font easier to read for people with dyslexia.